This blog contains affiliate links. Please see my disclosure policy for more information.


Saturday, 21 December 2013

Simple Crochet Roses (3 sizes)


These roses are worked in one piece and are only made up of two rows. They are super simple to make and the smaller two work up really quickly. They can be used in a variety of different projects including hats, headbands, hairclips, hair bow holders. Use your imagination and I am sure you will come up with something great. Us crafters are good at that :).Gauge: 
4 sc and 4 rows = 1 inch

Materials:
8 ply yarn. I used Moda Vera Marvel. Any yarn will work though just be aware your flowers might turn out a different size. My measurements are as follows:

Large Flower: 6 inch diameter, uses approx 35 grams of yarn.
Medium Flower: 4 inch diameter, uses approx 18 grams of yarn
Small Flower - 2 inch diameter, uses approx 4 grams of yarn

5.00 mm crochet hook
Yarn needle
Scissors

Patterns:


Medium Flower:

Ch 55,

Row 1: Dc into the 6th ch from the hook (the 6 skipped ch’s count as 1 dc, ch 2), (dc, ch 2, dc) into each stitch across. (50 ch 2 spaces)

Row 2: Ch 1, turn, *6 hdc into ch 2 space, sc into next ch 2 space* Repeat 5 times. *8 dc into next ch 2 space, sc into next ch 2 space* Repeat 10 times. *10 tr into next ch 2 space, sc into next ch 2 space* Repeat 10 times. (Total of 25 shells) 

Scroll down for assembly.

Small Flower:

Ch 25,

Row 1: Dc into the 6th ch from the hook (the 6 skipped ch’s count as 1 dc, ch 2), (dc, ch 2, dc) into each stitch across. (20 ch 2 spaces)

Row 2: Ch 1, turn, *6 hdc into ch 2 space, sc into next ch 2 space* Repeat 10 times. (Total of 10 shells) 

Assembly:

Finish off, starting from the end with the hdc shells (this will become the centre of the flower), roll into a spiral shape, stitching together as you go. The size of your flower will depend on how tightly you do this so keep this in mind when stitching together.
4 comments :

 1. Replies
  1. hỏi Vương Lâm, liền đặt tên là Luyện Hồn.

   Vị trí trung tâm bộ lạc Luyện Hồn trong phạm vi hai mươi dặm chính là thung lũng trước kia. Giờ phút này mọi người ở trong thung lũng đều dọn ra ngoài. Thung lũng được coi là vùng cấm, chỉ có một mình Vương Lâm ở trong, người bên ngoài nếu không được gọi thì không được vào.

   Ngoài ra, ở lối vào thung lũng còn có người của tộc Luyện Hồn canh gác như thị vệ.
   Thung lũng này nghiễm nhiên trở thành nơi tượng trưng quyền lực cao nhất của bộ lạc Luyện Hồn. Vương Lâm ở bên trong được người trong bộ lạc tôn sùng và kính sợ.

   Quy củ củdong tam mu lậu cho thuê phòng trọ cho thuê phòng trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật hà nội số điện thoại tư vấn luật dịch vụ thành lập doanh nghiệpa Vương Lâm thủy chung không biến hóa, muốn đạt được khẩu quyết giai đoạn tiếp theo chỉ có ba phương pháp.

   Toàn bộ lạc Luyện Hồn, mỗi người đều dùng tối đa thời gian tu hành. Ngày thường trừ bỏ một số người tuần tra gần như không thấy một bóng người. Toàn bộ đều ở trong phòng của mình khoanh chân thổ nạp.

   Bộ lạc Luyện Hồn lúc này dĩ nhiên không giống bất kỳ bộ lạc nào ở đất Yêu linh, mà càng giống như một môn phái tu chân mới sinh ra.

   Delete